Rubriky
Kontakt

e-mail:
crs.zavody.polozena@seznam.cz

Miroslav Poupa
(mob.: +420 736 672 293)

 

Labský pohár 2019

Od   29.7.2019 18:56   do   29.7.2019 18:56

 

Středočeským územním svaz (odbor LRU POLOŽENÁ) ve spolupráci s

MO ČRS Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

pořádá

ve dnech 1. – 4. srpna 2019

Labský pohár v lovu ryb udicí na položenou

Organizační výbor:

Hlavní pořadatel                                       Miroslav Poupa

Hlavní rozhodčí                                          Radek Loubek

Sektoroví rozhodčí                                   Ondřej Šulc, Jan Přikryl, Jiří Chumlen, Dan Jandus

Zástupce uživatele revíru                       Jandourková Alena                       

Propagace v mediích                                David Maryško

Zástupce vybraný ze závodních týmů

Čestní hosté :

p. Dušan Hýbner                           předseda ČRS SÚS

p. Radek Zahrádka                        vedoucí sportu SÚS

 

Sraz závodníků je dne 1. 8. 2019 v 6:45 hodin

     ·        Místo srazu je na pozemku MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav GPS: 50.1982908N, 14.6513033E

·     Registrace přihlášených týmů: 7:00 – 7:15 hod. Tým, který se nedostaví k registraci včas, bude losovat jako poslední v pořadí

·     Kontrola povinné výbavy: 7:15 - 8:00 hod

·     Seznámení s pravidly: 8:00 – 8:15 hod

·     Losování lovných sektorů: 8:15 – 9:00 hod

·     Odjezd do sektorů po 9:00 hod

Start závodů 1. 8. 2019 od 12:00 hod

Ukončení závodu 4. 8. 2019 v 12:00 hod

 

1.    Závodní řád

Závod trvá 72 hodin v termínu od 1. 8. 2019 do 4. 8. 2019 a je určen pro maximálně 20 týmů. O pořadí startujících týmů rozhoduje podle došlých přihlášek pořadatel. Závod bude probíhat v souladu s platnou legislativou, která je blíže specifikována tímto závodním řádem.

1.1.     Sestavení týmu

Závodu se účastní 2 až 3 členné týmy, soutěžící za místní organizace ČRS (dle MO kapitána). Všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti. V případě, že je v týmu osoba mladší 15-ti let, musí mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce. Všichni účastníci závodu musí mít platný rybářský lístek, povolenku k lovu a průkaz závodníka, který je možné zajistit on – line:
https://www.rybsvaz.cz/index_old.php?page=rada%2Fregistrace_zavodniku&lang=cz&fromIDS=

Celý proces získání průkazu závodníka je velmi jednoduchý a trvá pouze cca. 5 minut. Závodu se smí zúčastnit pouze členové ČRS zapsaní v závazné přihlášce. V případě, že se některý z členů nemůže závodu zúčatnit, je povoleno jej nahradit novým členem týmu. Výměnu člena týmu lze nahlásit nejpozději před losováním. V případě, že po určeném datu do závodu nemůže nastoupit ani jeden člen z přihlášeného týmu, startovné propadá v plné výši ve prospěch pořadatele.

1.2.     Losování

Losování závodních sektorů se provádí z losovacího pytle, a to podle následujícího klíče: první losování provádí první přihlášený tým závodu, který si vylosuje z pytle číslo závodního sektoru a následně vybere jméno dalšího losujícího týmu otočením karty, kde bude uvedeno jméno jiného registrovaného týmu.

1.3.     Přesun na místa

Po losování se soutěžící mohou přemístit na obhlídku sektoru. Přemístit se trvale do sektoru, začít stavět přístřešky, připravovat udice, mapovat loviště (pouze ze břehu) a zakrmovat smí soutěžící až 1. 8. 2019 po 9:00 hodině ranní. Nastražení udice je povoleno až po zahájení závodu.

1.4.     Propozice

Celý závod bude probíhat v režimu chyť a pusť. Je povolen lov non-stop. Každý tým si může připravit libovolný počet prutů, ale má povoleno lovit pouze na 4 pruty. Náhradní pruty pro rybolov musí být umístěny svisle mimo stojan.

Po celou dobu závodu platí pro závodící týmy zákaz vstupu na vodu nebo do vody (výjimkou je bezpečné zdolání ryby – viz 1.8 kapitola „Lovné místo/lovný sektor“). Lov je povolen pouze na odhoz (zavážení je zakázáno).

Všechny ulovené ryby budou šetrně vráceny zpět do revíru. V případě zjištění nešetrného zacházení s ulovenou rybou následuje okamžitá diskvalifikace týmu bez nároku na vrácení startovného. Každé zdolané rybě musí být poskytnuta náležitá péče (co nejkratší doba na břehu, desinfekce poranění, dostatečné zvlhčování, atd.).

Závodník je povinen v průběhu závodu na výzvu rozhodčího stáhnout udici ke kontrole. V případě zjištění porušení pravidel bude týmu uděleno napomenutí. Při druhém napomenutí je tým automaticky vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného.

1.5.     Povolená technika lovu

Na každém prutu je jeden návazec s jedním jednoháčkem. Lov je povolen výhradně na položenou. Tzn., že chytání za použití splávků či užití prutů typu feeder (chvějivá špička) je zakázáno.

Povolena je pouze forma únikové montáže (v případě přetržení vlasce musí montáž umožnit uvolnění ryby tak, aby netahala olovo za sebou).

Každý prut musí být opatřen šokovým návazcem (z důvodu omezení utržení montáže při nahazování).

Nástraha musí být umístěná mimo háček (vlasová metoda). Přísně zakázáno je užívání všech typů krmítek či srkaček.

Metoda Zig Rig je povolena.

Back lead je povolen, avšak rozhodčí mohou kdykoliv požadovat jeho stažení pro ověření směru rybaření (zda není nahozeno mimo lovný prostor viz kapitola 1.8. Lovné místo/lovný prostor).

PVA materiály jsou povoleny.

Krmení je možné pouze ze břehu (z lovného místa). Krmit je možné pouze manuálně. Ke krmení je možné využít pouze:

 • Katapult umístěný na zem a obsluhovaný oběma rukama, pohon musí být na gumičky nebo na pružiny. Touto pomůckou je dovoleno krmit pouze od 8:00 do 18:30.
 • Kobru a prak (těmito pomůckami je dovoleno krmit v průběhu celého dne)
 • Lopatku jedno i dvouruční. Touto pomůckou je dovoleno krmit pouze od 8:00 do 18:30.
 • Vrhací košíček, „vrhačku“. Touto pomůckou je dovoleno krmit pouze od 8:00 do 18:30.
 •  Raketu/spomb, která nepřesahuje délku 200 mm a vnitřní průměr má maximálně 70 mm. Musí být nahazovaná pouze prutem. Touto pomůckou je dovoleno krmit pouze od 8:00 do 18:30.

Dopravení nástrahy je povoleno pouze odhozem prutu z lovného místa/prostoru.

Použití dálkově ovládaných zařízení (např. zavážecí lodička) nebo echolotu (např. nahazovací echoloty) je zakázáno.

Obalování olov je zakázáno.

Dále je zakázáno osvětlovat vodu, resp. svítit na vodu pomocí lamp (baterek). Je dovoleno používat osvětlení uvnitř stanu (diskrétní osvětlení, baterka, čelovka). Totéž může být použito při sakování ryby.

Závodníci nesmí přijímat pomoc zvenčí.

1.6.     Povolené návnady a nástrahy

Používání živých nástrah nebo návnad živočišného původu (živých i mrtvých), jiker a výrobků z masa je přísně zakázáno.

Nástrahy:

 • boilies, plovoucí boilies a jejich kombinace
 • pelety
 • tygří ořechy
 • umělé nástrahy imitující partikl.

Nástrahy je možno obalovat v těstech a dipech.

Návnady:

 • boilies
 • pelety

Zákaz krmení: kukuřicí, tygřími ořechy i dalšími druhy partiklu, extrudovanými nástrahami (puffi, burisony), živými nástrahami, rohlíkovým boilies, method mixy, krmítkovými směsmi atd. Co není povoleno, je zakázáno.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku apod.

1.7.     Povinná výbava

Každý tým musí mít 2 ks vhodných kaprařských podběráků o minimální délce ramen 80 cm, komerční odháčkovací podložku, do které je možno rybu zapnout či uzavřít (ochrana proti vypadnutí ryby z podložky), dva kusy carpsaků. Kmenový vlasec o síle minimálně 0,30 mm. Zákaz použití pletených šňůr jako šokový návazec! Je dovoleno použití háčků s protihrotem. Navijáky musí být vybaveny brzdou. Minimální váha používaného olova činí 50 g.

1.8.     Lovný sektor/lovné místo

Každý sektor bude viditelně vyznačen na obou březích toku. Lov bude probíhat pouze v určeném sektoru. Závodníci mohou přidělené lovné místo využívat, jak potřebují. Jakákoliv operace musí být prováděna uvnitř lovného místa nebo lovného prostoru (nahazování, zdolávání, vnadění, vylovování atd.).

Bivaky a přístřešky musí být umístěné uvnitř lovného místa.

Týmy nesmí na břehu překračovat hranice sousedního lovného místa. Pokud vznikne nějaký problém s hranicemi sektorů, toto nedorozumění vyřeší hlavní rozhodčí. Lovící v sektoru budou mít  od 0:00 do 04:00 místo lovu označeno umělým, bílým a neoslňujícím světlem.

V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného prostoru, pak i přes tuto skutečnost je ryba považována za bodovanou. Pokud v průběhu zdolávání přejede ryba do jiného lovného sektoru a zamotá udice jiného závodního týmu, pak se i přesto ryba považuje za bodovanou. Pokud se sousedícím rybářům během zdolávání (každému jedna ryba) ryby zamotají, pak se obě ryby považují za bodované.

Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky kolen.

Lovná místa je zakázáno označovat jakýmkoliv způsobem.

1.9.     Bodování

Boduje se každý ulovený kapr a amur s minimální váhou 3 kg včetně. Do celkových výsledků se započítává hmotnost každé bodované ryby s přesností na dvě desetinná místa. Sakování ryb je povoleno pouze s vědomím rozhodčího a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Svého sektorového rozhodčího každý tým přivolá mobilním telefonem ihned po ulovení bodované ryby. Rozhodčího je možno pouze prozvonit a to tak dlouho, dokud rozhodčí neodmítne hovor, což je znamením, že výzvu akceptuje. Každá bodovaná ryba se vždy musí fotit spolu s panelem, kde je vyznačena váha, čas ulovení a název týmu. Ryba bude zapsána do bodovacího průkazu a její hmotnost bude stvrzena podpisem rozhodčího a vybraného člena závodního týmu. V případě, že tým zavolá rozhodčího k vážení chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené hmotnosti (tolerance 200 g), napíše rozhodčí do bodovacího průkazu týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého a každého dalšího záznamu o nebodované rybě v bodovacím průkazu týmu, se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba následující po záznamu o nebodované rybě. O nebodování chycené ryby bude proveden záznam do bodovacího průkazu, který bude stvrzen rozhodčím a vybraným členem závodního týmu.

V závodu vítězí tým s nejvyšším počtem dosažených kilogramů ulovených bodovaných ryb. V případě shody rozhoduje o pořadí největší ulovená ryba týmu. Pokud dojde ke shodě i při hodnocení tohoto kritéria, rozhoduje o umístění větší váhový průměr ulovených ryb. Pokud by došlo ke shodě i zde, pak bude rozhodovat los pod vedením hlavního rozhodčího a pořadatelů závodu. Ryby zdolané po signálu znamenajícím ukončení závodu 4. 8. 2019 v 12:00 hodin se do celkového bodování nepočítají.

1.10.  Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň! Povolen je pouze plynový vařič. Oheň jakéhokoliv druhu v přístřešku/bivaku je zakázán (vařič, topení, plynová lampa apod.). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt (bude provedena kontrola). Předem ohlášeným návštěvám v průběhu závodu je povolena návštěva soutěžních týmů, ovšem platí zákaz volného pohybu po břehu a návštěva musí použít nejkratší možnou cestu tak, aby nijak nerušila sousední tým. V průběhu konání závodu nebude povolen vjezd cizích vozidel do prostoru soutěžních týmů. Závodník může autem přejet z neodkladného důvodu a povolení k přejezdu mu vydá rozhodčí. Při opuštění i při návratu na místo určené pro parkování musí vždy umožnit rozhodčím zkontrolovat vnitřní prostor auta. Parkování automobilů závodníků bude na pozemku ČRS MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (GPS: 50.1982908N, 14.6513033E).

V průběhu závodu mohou rybáři používat vysílačky i mobilní telefony.

Během závodu platí přísný zákaz užívání alkoholu a dalších omamných látek. Každý účastník závodu je povinen na výzvu hlavního rozhodčího podrobit se dechové zkoušce na alkohol. Tato kontrola smí být využita maximálně 3x u každého závodníka v průběhu celého závodu.

1.11.  Protest a organizační výbor

Během závodu, nejdéle však do ukončení závodu, lze podat písemný protest oproti kauci 1 000 Kč. Protest musí být podán vždy pouze k rukám hlavního rozhodčího. V případě uznání protestu se kauce vrací, jinak propadá pořadateli. Protest může být podán na základě podezření z porušování pravidel závodu, nikoliv na pravidla samotná.

O protestu rozhodne organizační výbor a oznámí verdikt nejpozději do 1 hodiny po skončení závodu, nejdéle však do vyhlášení výsledků.

1.12.  Ceny a hodnocení:

1. místo - pohár + postup na „Pohár předsedy ČRS v lovu kapra na Račicích“

2. místo - pohár + postup na „Pohár předsedy ČRS v lovu kapra na Račicích“

3. místo - pohár + postup na „Pohár předsedy ČRS v lovu kapra na Račicích 

Nejtěžší ryba závodu - pohár

 

 

Vítěz sektoru A - šampus

Vítěz sektoru B - šampus

Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu za vítěze sektoru.

2.    Popis závodního úseku

Závod se uskuteční na řece Labi v úseku revíru Labe 18, číslo rybářského revíru 411050, na říčních kilometrech 865,1 až 862,6. Tento úsek má  podobný profil dna. Na revíru se vyskytují trofejní ryby.

3.    Startovné a přihlášky

Závod je určen pro maximálně 20 soutěžních týmů. Cena startovného činí 3 000 Kč za celý tým. Přihlášení týmu do závodu je možné nejpozději do 31. 07. 2019 zasláním správně vyplněné závazné přihlášky viz příloha 1 na e-mail: crs.zavody.polozena@seznam.cz .

Po doručení zpětného potvrzení je nutné složit startovné na účet pořadatele číslo: 35036011/0100. Variabilní symbol: 439. Specifický symbol: 010105. Startovné ve výši 3 000 Kč musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději do 7 dnů od zaslání zpětného potvrzení.

Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a číslo, které tým po přihlášení obdržel ve zpětném potvrzení od pořadatele.

Zaplacením startovného závodní tým souhlasí se závodním řádem.

Při stornování účasti na závodu startovné propadá pořadateli a pořadatel nahradí volné startovní místo dalším týmem, podle pořadí zájemců, kteří budou registrovaní jako náhradníci.

V případě, že nebude nejdéle 15 dní před termínem začátku závodu registrováno alespoň 15 závodních týmů (registrací se myslí uhrazení plné výše startovného na účet pořadatele), pak si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení celého závodu. Startovné bude všem registrovaným týmům vráceno v plné výši na účet, ze kterého bylo startovné uhrazeno.

4.    Stravování

Individuální. 

5.    Další organizační pokyny

V názvu týmu bude nejdříve uveden název MO ČRS, kterou závodník reprezentuje, poté může název týmu doplnit název sponzora nebo jiný název týmu (např. ČRS MO Mnichovo Hradiště – SPONZOR).

6.    Vyhlášení vítězů

Závěrečný ceremoniál s vyhlášením vítězů a předáním cen proběhne na pozemku MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

GPS: 50.1982908N, 14.6513033E

13.30               slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

14.00               ukončení akce

7.    Závěr

Pořadatelé učiní maximum pro bezproblémový průběh závodu a dobrý pocit samotných závodníků. Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodu vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.

Organizační výbor po dohodě s kapitány startujících týmů může v případě důležité potřeby upravit pravidla.

Všichni účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají vyplněním a zasláním závazné přihlášky souhlas k pořizování záznamů a použití pro reklamní užití. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR bude možné podepsat na místě.

Celá akce bude pořadatelem prezentována v mediích a rybářských serverech před samotnou akcí i po jejím ukončení.

Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.

Jakékoliv dotazy směrujte na Miroslava Poupu, vedoucího LRU položená ČRS SÚS 

mob.: +420 736 672 293 nebo na email crs.zavody.polozena@seznam.cz